Kontakt
Nepřihlášený uživatel
Přihlásit

 

Doporučené filtry
avatar Kraje
avatar Videoprofily
avatar Sport
avatar Církevní akce
avatar Seriály
UEFA Futsal Cup
avatar 30.9. - 3.10.2014
avatar Zpravodajství
MČ Starý Lískovec
avatar Reportáže
ZŠ Labská
avatar Reportáže
ZŠ Bosonožská
avatar Reportáže
ZŠ E. Přemyslovny
 
Informace o uživateli
ZŠ Elišky Přemyslovny
PROFIL
  Kdo jsme?
Jsme základní škola a mateřská škola s dlouholetou tradicí, devíti třídami základní školy a dvěma třídami mateřské školy.

Co u nás najdete?
Cílem všech pracovníků je povýšit školu na centrum velmi kvalitního vzdělání v příjemném rodinném prostředí, které dnes již mnoho škol nenabízí. Naší snahou je vzdělávat a vychovávat žáky, kteří budou zdravě sebevědomí, přirozeně hraví, s touhou po novém poznání a sebevzdělávání, a tím tvořit dobré předpoklady pro jejich uplatnění v dalším pracovním i osobním životě. Ve škole využíváme tradiční učební postupy, ale také nové efektivní metody a formy výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné spolupráci, pomoci a respektu, ale také tvorbě vlastního názoru, sebepoznání a k formování vlastní individuality. Jsme školou s bezbariérovými přístupy -tyto úpravy, které byly realizovány při celkové rekonstrukci školy v roce 2000, nám dovolují vzdělávat i žáky s tělesným handicapem.

Ideální profil našeho absolventa?
Žák – osobnost, která je schopna samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, je zodpovědná za své jednání v míře přiměřené jeho věku, s motivací celoživotně se vzdělávat  a rozvíjet své znalosti získané při výuce na základní škole.

Naše škola dále nabízí:
Od 1. třídy možnost výuky anglického jazyka, od 7.třídy dva cizí jazyky.
Kroužek konverzace AJ pro děti od 3. do 9. třídy, bez výběru pro všechny zájemce.
V hodinách se střídají naše vyučující s rodilou mluvčí.
Dále nabízíme možnost rozšířit si jazykové znalosti v kroužcích španělského a ruského jazyka.
„Družinové kroužky“, např. sportík, flétnička, barvička.
Florbalový kroužek, kroužek Logík – pro chytré a přemýšlivé hlavy.
Mimoškolní akce pro žáky.
Akce pro rodiče s dětmi – tvořivé dílny, sportovní akce.
Pravidelné návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech v rámci výuky i ve večerních hodinách na běžných představeních pro veřejnost.
Silná podpora čtenářské gramotnosti.
Pravidelné výjezdy na školy v přírodě, nejen v ČR, ale i zahraničí.
Poznávací zájezdy.
Maximálně možnou aprobovanost učitelů.
Věnujeme velkou pozornost prevenci všech negativních jevů, se kterými se děti mohou v současné době setkat. 
Reklamní sdělení
Nově přidaná videa
Zelený čtvrtek z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 9.4.2020
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
** Interview s otcem Jaroslavem Rašovským **
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Květná neděle z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 5.4.2020
avatar
Nejsledovanějsí videa
Honza Hlaváček - videoprofil
avatar Honza Hlaváček o hantecu
2014/05 Události MČ Starý Lískovec
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Starolískovecká Superstar 2017 - záznam
avatar
Doporučujeme