Kontakt
Nepřihlášený uživatel
Přihlásit

 

Doporučené filtry
avatar Kraje
avatar Videoprofily
avatar Sport
avatar Církevní akce
avatar Seriály
UEFA Futsal Cup
avatar 30.9. - 3.10.2014
avatar Zpravodajství
MČ Starý Lískovec
avatar Reportáže
ZŠ Labská
avatar Reportáže
ZŠ Bosonožská
avatar Reportáže
ZŠ E. Přemyslovny
 
Informace o uživateli
MČ Brno - Ořešín
Radnice
  Ořešín je katastrální území a městská čtvrť, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Brno-Ořešín také městská část o rozloze 306,53 ha, rozkládající se na severním okraji statutárního města Brna. Je zde evidováno 7 ulic a 204 adres. Ořešín si zachovává vesnický[1] charakter s rodinnou zástavbou. Počtem obyvatel se řadí k nejmenším brněnským městským částem. Ořešín je ze severu, východu a jihu obklopen lesy, které zaujímají téměř dvě třetiny ořešínského katastru. V lese na hranici s obcí Vranov se rozkládá přírodní rezervace Babí doly.

V 13. století patřil Ořešín premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích, který jej v r. 1325 prodal klášteru cisterciaček na St. Brně. Po zrušení kláštera v r. 1782 připadl Ořešín náboženskému fondu a poté v rámci panství St. Brno měnil vlastníky. Po zrušení poddanství samostatná obec byla k Brnu připojena v r. 1971.

Vesnice Ořešín, dnes městská část Brno - Ořešín, společně s Útěchovem představují nejsevernější předměstské obce na území města Brna. Součástí brněnské aglomerace se Ořešín stal v roce 1972. Od historického centra města Brna je vzdálen 10 km severním směrem a 1,5 km východně od silnice vedoucí z Jehnic do Vranova. Nachází se v krásné, malebné lesnaté krajině na jižní straně táhlého svažitého návrší nad údolím potoka Rakovec. Nadmořská výška údolí v „Rakovcích“ dosahuje 330 m a je tak nejnižším místem ořešínského katastru. Centrum obce u konečné stanice městské hromadné dopravy, autobusové linky č. 41, má výšku 352 m nad m. Výšky přes 400 m dosahuje návrší „Horka“(410 m) a vůbec nejvyšší bod ořešínského katastru se nachází při hranici s Útěchovem v nadmořské výšce 453 m. Zeměpisná poloha středu obce je 49 stupňů 16 minut 37 vteřin severní zeměpisné šířky a 16 stupňů 36 minut a 31 vteřin východní zeměpisné délky.

Obvod katastru měří 8,825 km. Na severu hraničí v délce 2,500 km s katastrem vranovským, na východě 0,325 km s útěchovským a 2,000 km s katastrem bílovickým. Na jihu 1,500 km s katastrem soběšickým a na západě a jihozápadě v délce 2,500 km sousedí s katastrem jehnickým. Celková územní rozloha katastru je 3,0609 km2, což odpovídá 306,09 hektarům. Z toho lesy zaujímají 200 ha 54 arů a 80 m2, zbytek pak orná půda, zahrady, půda neplodná, zastavěná plocha a komunikace.

Okolní lesy jsou součástí souvislého komplexu Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, s proslulým „Lesnickým Slavínem“. Rozmístěné památníky po celém území lesního podniku jsou věnovány významným lesníkům, umělcům - milovníkům přírody, zvěři a lesním studánkám. Mimo významný hospodářský efekt slouží Školní lesní podnik studijním a výzkumným účelům odborných pracovníků a studentů Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně. Vzhledem k bezprostřední blízkosti města mají zdejší lesy neobyčejný význam pro rekreaci širokého okruhu návštěvníků. Pravidelné spojení s městem Brnem městskou hromadnou dopravou umožňuje skvělé výchozí stanoviště pro výlety po dobře značených turistických trasách. V posledních letech je Ořešín pro svou pěknou polohu vyhledávaným místem pro výstavbu rodinných domů.

Městská část Brno-Ořešín si dosud uchovává ráz venkovského osídlení a že Ořešín je jednou z městských částí Brna, lze usoudit snad jen z propojení obce s Brnem městskou hromadnou dopravou, zavedenou od roku 1949. Předtím občané chodili 5 km pěšky do Řečkovic na tramvaj nebo na dnes již zrušenou vlakovou zastávku v Jehnicích. Do obce lze se dostat pouze jediným způsobem, odbočkou z Jehnic, odpovídající normám pro veřejnou dopravu.

NABÍDKA KNIHY O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným vánočním dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

    

 

 
Reklamní sdělení
Nově přidaná videa
Zelený čtvrtek z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 9.4.2020
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
** Interview s otcem Jaroslavem Rašovským **
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Květná neděle z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 5.4.2020
avatar
Nejsledovanějsí videa
Honza Hlaváček - videoprofil
avatar Honza Hlaváček o hantecu
2014/05 Události MČ Starý Lískovec
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Starolískovecká Superstar 2017 - záznam
avatar
Doporučujeme