Kontakt
Nepřihlášený uživatel
Přihlásit

 

Doporučené filtry
avatar Kraje
avatar Videoprofily
avatar Sport
avatar Církevní akce
avatar Seriály
UEFA Futsal Cup
avatar 30.9. - 3.10.2014
avatar Zpravodajství
MČ Starý Lískovec
avatar Reportáže
ZŠ Labská
avatar Reportáže
ZŠ Bosonožská
avatar Reportáže
ZŠ E. Přemyslovny
 
Informace o uživateli
Zpravodajství MČ Starý Lískovec
Zpravodajství
  Starý Lískovec je městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Brno-Starý Lískovec také městská část statutárního města Brna, ležící na jihozápadním okraji města, přesto však relativně blízko centra. Pro účely senátních voleb je území městské části Brno-Starý Lískovec zařazeno do volebního obvodu číslo 59. Od roku 2012 již ale není městská část Brno-Starý Lískovec územně identická s katastrálním územím Starý Lískovec, protože došlo ke změně správní hranice s městskou částí Brno-Nový Lískovec, přičemž malá okrajová část katastrálního území Starý Lískovec přešla k území městské části Brno-Nový Lískovec, která zase předala do správy městské části Brno-Starý Lískovec malou okrajovou část katastrálního území Nový Lískovec.

Charakteristika
Zástavbu Starého Lískovce dnes tvoří převážně panelové domy postavené na konci 70. let severně a západně od vesnické rodinné zástavby původní obce. Starý Lískovec má přibližně 15 000 obyvatel. Ve čtvrti se nachází také koupaliště a sportovní klub Tatran Starý Lískovec. Kino už v provozu není, v budově jsou nyní sportovní prostory pod správou Dělnické tělovýchovné jednoty, nově je v budově otevřena restaurace.
V nejsevernější části katastru Starého Lískovce se nachází nejnovější vícepatrová budova-poliklinika, starší nejvyšší budova v areálu s nápisem "FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO" (cca od jara 2012 již jen "FN BRNO") a porodnice fakultní nemocnice Brno. Západně od ní došlo v letech 2007 - 2008 k zastavení původně volných ploch. Nejprve zde byla roku 2007 postavena nová budova Moravského zemského archivu, koncem roku 2008 zde pak bylo otevřeno i nové nákupní centrum Campus Square, které však zasahuje i do sousední městské části Brno-Bohunice.
Do Starého Lískovce jezdí tramvaje číslo 6, 8 a a několik linek autobusů a trolejbusů Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
V ulici Elišky Přemyslovny se nachází římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl postaven v letech 1923–1925. Kousek pod kostelem, přímo naproti školní budovy, se nacházel místní hřbitov. Byl v sedmdesátých letech zrušen.

Zámeček
Zámeček, budova v Lískovci, nebyl nic jiného než starý panský hospodářský dvůr, který si v Lískovci zřídily starobrněnské cisterciačky a měly na něm vždy své správce panství, k němuž Starý Lískovec patřil. Nebyl to tedy soukromý majetek, tím se stal až po zrušení cisterciáckého kláštera v roce 1782, ale i náboženský fond i následní majitelé v něm vždycky viděli především hospodářské centrum. Také údajný pobyt Elišky Přemyslovny patří spíše do oblasti pověstí, protože není nikde doloženo, že by v Lískovci vůbec pobývala, zvlášť když náležel k panství její největší sokyně, Elišky Rejčky, kterou neměla z duše ráda a vyhýbala se jí. Také s názvem zdejší ulice má tato pověst jen pramálo společného. Eliška Přemyslovna totiž založila klášter dominikánek u sv. Anny v roce 1312 na Pekařské ulici (dnes nemocnice u sv. Anny) a s panstvím Elišky Rejčky neměla nic společného, snad jen to, že tato její konkurentka založila onen klášter cisterciaček r. 1323 o několik desítek metrů níže na Mendlově náměstí a věnovala mu Starý Lískovec s dalším panstvím.

Historický přehled
První zmínka o vesnici Lískovci pochází z roku 1314. Dnešní katastrální území Starého Lískovce je podstatně menší než někdejší katastrální území této bývalé obce, připojené k Brnu 16. dubna 1919. Součástí katastrálního území Lískovce, jež bylo zrušeno ve druhé polovině 60. let 20. století, byl téměř celý moderní katastr Starého Lískovce, dále většina sousedního moderního katastru Nového Lískovce, západní část moderního katastru Bohunic se západní stranou ulice Humenná, a nepatrné části moderních katastrů Bosonoh a Ostopovic. V souvislosti s výstavbou sídlišť ve Starém Lískovci a Bohunicích došlo k 1. dubnu 1979 k výrazné změně hranice katastrálního území Starý Lískovec s katastrálním územím Bohunice, kdy ke katastrálnímu území bohunice přešla značná část katastrálního území Starý Lískovec, přičemž novou hranici vytvořila téměř celá ulice Osová, respektive východní okraj silnice v této ulici. K 17. únoru 2011 pak vstoupila v platnost další změna obou katastrálních území, tentokrát na křižovatce ulic Osová a Jihlavská.

úřad

 
Reklamní sdělení
Nově přidaná videa
Zelený čtvrtek z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 9.4.2020
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
** Interview s otcem Jaroslavem Rašovským **
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Květná neděle z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 5.4.2020
avatar
Nejsledovanějsí videa
Starolískovecká Superstar 2017 - záznam
avatar
Honza Hlaváček - videoprofil
avatar Honza Hlaváček o hantecu
2014/05 Události MČ Starý Lískovec
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Doporučujeme